انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   دکتر محمد   الماسی   031-55912241      کاشان ـ دانشگاه کاشان ـ دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
 2   دکتر علی   نجفی ایوکی   031-55912271      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق201   مدیر امور آموزشی 
 3   دکتر محمدرضا   منصورنیا   031-55912278      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق206   مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان 
 4   دکتر عادل   رئیسی   031-55912289   areisi@kashanu.ac.ir   دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه دوم،اتاق   مدیر نظارت و سنجش آموزش 
 5   یاسر   مهرانیان   031-55912271      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق202   مسئول دفتر مدیر امور آموزشی 
 6   علیرضا   صفوی نوش آبادی   031-55912241      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق204   مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
 7   احمد   نامور   031-55912272      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق219   رئیس اداره پذیرش و ثبت نام 
 8   مهدی   شفیعی   031-55912284      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه همکف،اتاق   کارشناس نقل و انتقالات 
 9   حسن   آبیاتی   031-55912285      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه همکف اتاق   کارشناس نظام وظیفه 
 10   زهرا   جهانی نژاد   031-55912281      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق   کارشناس پذیرش و ثبت نام 
 11   قدرت الله   بدیعی   031-55912280      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه همکف،اتاق120   رئیس اداره خدمات آموزشی 
 12   غلامعلی   ناظمی   031-55912286         اداره خدمات آموزشی 
 13   صدیقه   فاطری   031-55912279         اداره خدمات آموزشی 
 14   ملیحه   حسین زاده   031-55912157      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه همکف   کارشناس اداره خدمات آموزشی 
 15   امیرحسین   عامری راد   031-55912226 ، 031-55912138      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق208   رئیس اداره دانش آموختگان و کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب 
 16   محمود   مازوچی   031-55912227      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق208   اداره دانش آموختگان 
 17   امیرحسین   یاسمی   031-55912277      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق208   اداره دانش آموختگان 
 18   فاطمه   کرباسچی   031-55912276      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق215   اداره دانش آموختگان مسئول صدور دانشنامه 
 19   عاطفه   فاطمیه   031-55912228         اداره دانش آموختگان 
 20   محمد   علی اکبری   031-55912283      دانشگاه کاشان،سازمان مرکزی،طبقه اول،اتاق217   کارشناس امور مالی شبانه 
1 2