انتخاب وب سایت:
  • مدیریت شاهد و ایثارگر > اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان معزز شاهد وایثارگر

این گروه از دانشجویان پس از طی مراحل ثبت نام با در دست داشتن نامه بنیاد شهید محل سکونت وتائید بنیاد شهید کاشان به دفتر امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند.

گروههای دریافت کننده تسهیلات:

 ـ همسر و فرزند شهید

ـ فرزند شهیده

ـ جانباز 25درصد وبالاتر و همسر وفرزندان آنها

ـ آزادگان وهمسر وفرزندان آنها
تعداد بازديد از اين صفحه : 1422