انتخاب وب سایت:
 • مدیریت امور آموزشی > اداره خدمات آموزشی
 • نمايش صفحه شماره 1


 • نام:
  قدرت اله

   نام خانوادگی: بدیعی

   محل خدمت: اداره کل آموزش

    پست سازمانی: رئیس اداره خدمات آموزشی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان وادبیات فارسی

  تلفن: 55912280 31  98      

  شرح وظایف :

  -    برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور خدمات آموزشی ، آمار و سوابق تحصیلی در چهارچوب ضوابط ذیربط وبا هماهنگی مدیریت متبوع .

  -    نظارت و کنترل در زمینه پیگیری تاخیر در ارسال نمرات پروژه ، کارآموزی ، معرفی به استاد و .....

  -    نظارت ب انجام امور مربوط به تطبیق واحد برای دانشجویان انتقالی ، تغییر رشته ، تغییر گرایش ، انصرافی و .....
  -    نظارت بر فرایند صدور نامه های تاییدیه معدل ، فشرده های تحصیلی ، وضعیت تحصیلی ، حذف ترم ، مرخصی تحصیلی ، اخطار مشروطی ، انصراف از تحصیل و اخراجی .

  -     نظارت بر انجام مکاتبات با سایر دانشگاهها در زمینه ارسال ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیل .

  1 2
  لينک هاي مرتبط با اين بخش
   کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات
   کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکده
   کارشناس مسئول امور آموزشی
   کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات
  تعداد بازديد از اين صفحه : 3613