انتخاب وب سایت:
  • مدیریت امور آموزشی


مدیر امور آموزشی : دکتر علی نجفی ایوکی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب 

 

مسئول دفتر:

تلفن: 55912271 31 98 فکس: 55912242 31 98

Email:najafi.ivaki@yahoo.com

شرح وظایف: 

اداره کل امور آموزشی دانشگاه با دارا بودن سه اداره «پذیرش و ثبت نام»، «خدمات آموزشی» و «دانش آموختگان» عهده دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. مهم ترین وظایف مدیرکل امور آموزشی دانشگاه که دبیر شورای آموزشی دانشگاه، عضو شورای دانشگاه، عضو شورای تحصیلات تکمیلی و هدایت استعداد درخشان، عضو شورای مجازی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نیز می باشد، به شرح زیر است:

- برنامه ریزی و مدیریت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.  

- برنامه ریزی برای صدور کارت دانشجویان تمامی مقاطع.

 - اعلام مغایرت های شناسنامه ای، معدل و ... به سازمان سنجش و مراجع مرتبط.

 - مکاتبه با سازمان سنجش، نظام وظیفه، دانشگاه های کشور و کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی در خصوص کارنامه محرمانه، تأییدیه تحصیلی، معافیت تحصیلی، صحت مدارک و ...

 - پیشنهاد، تصویب و ابلاغ مصوبه های آموزشی در خصوص مسائل آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی، و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای آن توسط دانشکده ها و پژوهشکده ها.

 - مدیریت فرایند میهمانی، انتقالی، انصراف، اخراج، حذف نیمسال، مرخصی، تغییر رشته، حذف پزشکی، غیبت نیمسال، فراغت از تحصیل و ... تمامی مقاطع تحصیلی.

 - مدیریت و نظارت بر تعریف درس جدید و تخصیص کد در سیستم آموزشی.

 - نظارت بر تشکیل کلاس های درسی، حضور استادان، برگزاری امتحانات، تأیید نمرات و ...

 - مدیریت بر کلیه دروس ارائه شده هر نیمسال و تفکیک خواهران و برادران در دروس عمومی.

 - رسیدگی به مشکلات و درخواست های موردی و غیرمتداول دانشجویان تمامی مقاطع در خصوص مسائل آموزشی از زمان ثبت نام تا فارغ التحصیلی آنان.

  - اجرای دستورات ارجاع شده از سوی رئیس و معاون آموزشی دانشگاه.

 

ساختار و وظایف سه اداره مدیریت امور آموزشی به تفکیک به شرح زیر است:

 ـاداره پذیرش و ثبت نام

 ـ اداره خدمات آموزشی

ـ اداره دانش آموختگانآیین نامه های آموزشی براساس مقطع  به شرح زیر است:

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری
 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اداره پذیرش و ثبت نام
 کارشناس مسئول ثبت نام
 کارشناس نقل و انتقالات
 کارشناس نظام وظیفه
 سرپرست دانشجویان غیرایرانی و انتقالی خارج از کشور و مسئول امور تسویه حساب
 بایگانی
 اطلاعات مفید
 اداره خدمات آموزشی
 کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات
 کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکده
 کارشناس مسئول امور آموزشی
 کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات
 اداره دانش آموختگان
 کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
 کارشناس اداره دانش آموختگان
 کمک کارشناس اداره دانش آموختگان
 صدور دانش نامه
 اطلاعات مفید
تعداد بازديد از اين صفحه : 32916