انتخاب وب سایت:
  • هیأت اجرایی جذب > دبیرخانه هیات اجرایی جذب


مدیر دبیرخانه هیات اجرایی جذب
: دکتر عادل رئیسی وانانی

استادیار گروه شیمی فیزیک

تلفن: 5912289 361  98        فکس: 5512133  361   98


شرح وظایف:
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کارشناس مسئول هیأت اجرایی جذب
 آیین نامه و فرم ها
تعداد بازديد از اين صفحه : 2396