انتخاب وب سایت:
  • آیین نامه و مقررات آموزشی > مقطع دکتری
آیین نامه آموزشی مقطع دکتری ورودی 95 و بعد از آن :    pdf
آیین نامه آموزشی مقطع دکنری ورودی 94 و قبل از آن :    pdf

تعداد بازديد از اين صفحه : 2844