معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      صفحه خوش آمدگویی
 


ورود اساتید محترم، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز را

به پایگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  گرامی می داریم.


از کلیه همکاران محترم خواهشمند است برای بروزرسانی اطلاعات  خویش را از طریق پرتال اتوماسیون در اختیارخانم حسین زاده قرار دهند.